Εντύπωμα

Δήμος Γόρτυνας Λέντας
Λέντας, 70400
Ηράκλειο Κρήτης

Michaela Herzhauser 
Kurfürstenstr. 53 
D-10785 Berlin (Germany)

post@herzhauser.com 
Κινητό: +49 178 4552464

Σχεδιασμός ιστοσελίδας

© 2006 - 2021 Michaela Herzhauser, Berlin 
© 2005 - 2006 Michaela Herzhauser, Berlin και Henneman Bos, Amsterdam

 

Φωτογραφίες

© 2005 - 2019 Michaela Herzhauser

Σας ευχαριστούμε για περισσότερες φωτογραφίες:
© 2010 - 2015 Gina Kraft
© 2007 - 2015 Christoph Peddinghaus
© 2014 - Jörg Henkel
© 2003 - 2012 Axel Wagener
© 2012 Kerstin Horngacher
© 2005 - 2006 Henneman Bos

Μεταφράσεις

Σας ευχαριστώ που βοηθήσατε να μεταφράσετε πολλά κείμενα σε:

Αγγλικά : Gina Kraft
Ελληνικά :  Χρήστος Τούσης
Ελληνικά :  Ελευθερία Τσαπακίδη

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλα τα κείμενα και οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μέρη του, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του δικτυακού τόπου (βλ. Παραπάνω). Στη συνέχεια θα έρθει σε επαφή με τον συγγραφέα ή τον εξουσιοδοτημένο χρήστη.

Αποκλεισμός της ευθύνης

Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το § 55 Abs. 2 RStV: 
Michaela Herzhauser, Kurfürstenstr. 53, D-10785 Berlin, Tel.: +49 178 4552464

Παρόλο που ελέγχουμε επιμελώς την σελίδα μας, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων (Link). Για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, ευθύνη έχουν αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες τους.

Ευθύνη για το περιεχόμενο
Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας μας διερευνώνται με τη μέγιστη προσοχή. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία ευθύνη για την ακρίβεια, την πληρότητα και την επικαιρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών.

Ευθύνη για εξωτερικούς συνδέσμους
Η προσφορά μας περιέχει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους τρίτων με το περιεχόμενο των οποίων δεν έχουμε καμία επιρροή. Αυτοί οι ιστότοποι υπόκεινται στην ευθύνη του αντίστοιχου φορέα εκμετάλλευσης. Κατά την αρχική σύνδεση, ελέγχαμε το εξωτερικό περιεχόμενο για τυχόν νομικές παραβιάσεις. Το παράνομο περιεχόμενο δεν ήταν αναγνωρίσιμο κατά τη σύνδεση. Ωστόσο, ο μόνιμος έλεγχος περιεχομένου των συνδεδεμένων σελίδων δεν είναι λογικό χωρίς συγκεκριμένες ενδείξεις παραβίασης του νόμου. Μετά την κοινοποίηση των παραβιάσεων, θα καταργήσουμε αμέσως αυτούς τους συνδέσμους.

Διαφήμιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντίφαση

 

Η χρήση των δεδομένων επαφής που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης με σκοπό την αποστολή ανεπιθύμητων διαφημιστικών και ενημερωτικών υλικών απορρίπτεται.

Content Management System

This website is powered by TYPO3 - inspiring people to share! TYPO3 is a free open source Content Management Framework initially created by Kasper Skaarhoj and licensed under GNU/GPL. TYPO3 is copyright 1998-2019 of Kasper Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective owners. Information and contribution at typo3.org