Τμήματα εκμάθησης ξένης γλώσσας

Κατά την διάρκεια των χαλαρών διακοπών σας μπορείτε να μάθετε νέες γλώσσες, να εμβαθύνετε τις γνώσεις σας πάνω σε αυτές ή να προετοιμαστείτε για εξετάσεις με καθηγητές ή καθηγήτριες που διδάσκουν την μητρική τους γλώσσα. Είναι δυνατή η παρακολούθηση μαθημάτων μικρής διάρκειας καθώς επίσης και εντατικών μαθημάτων. Αυτή τη χρονική στιγμή γίνονται μαθήματα Ελληνικών και Αγγλικών.

Τμήματα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας και μεταφράσεις