Ενοικιάστε αυτοκίνητο

Δεν υπάρχουν ενοικιάσεις αυτοκινήτων στο Λέντα. Για ευκαιριακές εκδρομές είναι οικονομικότερο να ταξιδεύσετε με τα ταξί του χωριού. Επίσης η μεταφοράς σας σε προορισμούς για πεζοπορίες μπορεί να οργανωθεί με τον ίδιο τρόπο ακόμα και για το λόγο ότι σε πολλά ορεινά χωριά είναι δύσκολο να βρείτε θέση στάθμευσης.

Στην είσοδο του χωριού του Λέντα υπάρχει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Επίσης υπάρχουν και άλλοι δυο χώροι στάθμευσης στην κεντρική πλατεία. Το καλοκαίρι την περίοδο αιχμής είναι συνήθως δύσκολο να βρείτε θέση στάθμευσης.

Στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο Ηράκλειο, τα Χανιά και σε κάποιες άλλες τουριστικές περιοχές υπάρχουν πολυάριθμες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες για τα παραπάνω είτε κατ΄ ευθείαν από τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων είτε μέσω Internet.